Paras hetki ottaa hoitoon lähtö puheeksi on krapula-aamu, jolloin juovan henkilön torjunta on heikoimmillaan. Oman motivaation syntyä ei pidä jäädä odottamaan, sillä pelkkä suostumus hoitoon lähtöön riittää. Tutkitusti hoidon onnistumiseen ei vaikuta potilaan oma motivaatio hoitoon tultaessa. Motivaatio syttyy hoidon ensimmäisten päivien aikana (Oinas-Kukkonen 2013).

Kun suostumus on saatu, ota henkilökohtaiset perustarpeet sisältävä kassi ja tuo hoitoon tuleva henkilö välittömästi Leirikeskustie 47:een. Jos annat aikaa, menetät todennäköisesti ohikiitävän suostumuksen.

Läheisten on toimittava yhdessä tuumin ilman minkäänlaista rivien rakoilua. Toisten ihmisten taholta tuleva vaatimus ja paine hoitoon lähtemiseksi käännetään omaksi motivaatioksi asiantuntevan hoidon alkuvaiheessa.

Hoidon voi aloittaa minä tahansa arkipäivänä, kunhan ei ole juonut ko. päivän aikana. Varmista kuitenkin aina ennen klinikalle lähtöä paikkatilanne ja sovi saapumisaikataulusta soittamalla p. 020 121 3300.

Päihderiippuvuudessa on kyse kroonisesta aivosairaudesta, jonka laukaisee pienikin määrä jotain keskushermostoon vaikuttavaa ainetta. Toipuminen ja raitistuminen on mahdollista vain, kun altistusta ei ole. Itseään oikein hoitaen henkilö elää normaalia, tasapainoista elämää toipumisen kokemusta rikkaampana. 

Oireita hoitamalla mistään sairaudesta ei toivu. Sen ”kuuluukin” uusiutua, jos sairaus jää hoitamatta eikä tietoisuutta sairauden todellisesta luonteesta synny. Fenix-klinikat hoitaa sairautta, ei oireita. Kuulemme potilailta ja läheisiltä usein, että nyt on tultu oikeaan paikkaan, jossa viimein tiedetään, mistä on kysymys ja puhutaan samaa, yhteistä kieltä.

Fenix-klinikoiden hoidon tärkein tehtävä on motivoida sairauden itsenäiseen hoitamiseen ja vapauttaa päihderiippuvaisen oma lähipiiri tuloksettomista yrityksistä auttaa ja raitistaa alkoholistia.

Juominen tai käyttäminen ei ole kenenkään syy eikä minkään ulkoisen tekijän seurausta. Syy on sairaus, kemiallinen riippuvuus, johon sairastuu noin 10 % väestöstä.

Läheinen ei yksinkertaisesti voi raitistaa ketään edes rakkaudella tai huolenpidolla. Yhtä vähän läheisillä on mahdollisuuksia "parantaa" ketään diabeteksestä tai keliakiasta suhtautumalla ymmärtäväisesti, nalkuttamalla tai vaikka hoitamalla asioita hänen puolestaan.

Raitistamisen sijaan vilpittömästi hyvää tarkoittavat toimet mahdollistavat vain käytön jatkumisen ilman, että riippuvainen joutuu kohtaamaan sairautensa seuraukset. Läheiset saavat hoidossa tiedon näistäkin asioista ja saavat työkalut oman, hyvän elämän elämiseen. Vastoin yleistä luuloa raitistunut alkoholisti ei tarvitse läheistensä tukea niin kuin se yleensä käsitetään. Jokainen on lopulta vastuussa vain omasta sisäisestä hyvinvoinnistaan. Sen oivaltaneen ihmisen lähellä on helppo ja hyvä olla.

Henkilökunta on läpikäynyt saman tien ja toipunut asiantuntevassa hoidossa. Tätä sairauden ja toipumisprosessin syvempää tuntemusta siirretään edelleen uusille potilaille ja läheisille.

Päihde- ja läheisterapeuteillamme on omakohtaisen kokemuksen lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattipätevyys. Hoitometodimme on tutkitusti tehokas ja mahdollistaa hoidon käyneistä hyvän, uuden elämän vapaana päihteen tarpeesta ja läheisille vapautuksen muiden tarpeiden mukaan elämisestä, jatkuvasta varpaillaan olosta ja retkahduksen pelosta. 

Fenix-hoito perustuu Minnesota-filosofian mukaiseen päihdehoitoon. Se on käytetyin menetelmä riippuvuuksien hoidossa mm. Pohjoismaissa ja englanninkielisissä valtioissa. Hoitomenetelmämme perustuu myös FT Heikki Oinas-Kukkosen väitöskirjassaan (2013, Oulun yliopisto) esittämiin toipumisen perusteisiin vapauttavana oppimisprosessina. 

Kun juova/käyttävä henkilö (alkoholisti / sekakäyttäjä / lääkeriippuvainen / narkomaani) joutuu olemaan ilman päihdettä, hän on kireä, räjähdysherkkä ja rasittava. Mieli pyörii päihteessä, sen puutteessa ja saamisessa, ja mielenrauha on kaukana. Tätä sanotaan kuivaksi humalaksi: korkkia pidetään hampaat irvessä tai näyttämisentarpeesta kiinni, mutta mieli ei ole toipunut eikä päästänyt irti kemiallisesta riippuvuudesta.

Raitistuminen käsittää mielen toipumisen, kiitollisuuden ja juomisen tarpeen poistumisen pysyvästi.

Henkilö pidättyy juomisesta/käytöstä, mutta mieli toimii kuten juovalla/käyttävällä. Kireä olotila retkahdusten välissä. Väliaikainen olotila, joka päättyy väistämättä juomiseen, usein entistä rankempana itseään ”palkiten” tai muita uhmaten.

Kun juomisen/käytön tarve poistuu, mielenrauha ja levollisuus palaavat. Mieli ja ajatusmaailma kirkastuvat ja ihmisen todellinen persoona tulee esiin riippuvuuden aiheuttaman käytöksen alta. Raittius on äärimmäisen helppoa, kun sen oikein oivaltaa.

Päihderiippuvuutta voivat aiheuttaa alkoholin lisäksi myös tietyt lääkeaineet tai esimerkiksi laittomat huumeet. Lääkkeetön hoito tarkoittaa luopumista kaikista keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä ja muista aineista, jotka voivat aiheuttaa kemiallisen riippuvuuden. Tupakointi tai nikotiinivalmisteiden käyttö on sallittua hoidon aikana.

Hoidon aluksi jokainen potilas käy lääkärintarkastuksessa, jossa kartoitetaan käytössä olevat lääkkeet ja tehdään alasajosuunnitelma niistä lääkkeistä, jotka eivät sovi päihderiippuvuutta sairastavalle. Varsinainen lääkehoidon alasajo tapahtuu hoitojaksolla päihdeterapeutin valvonnassa lääkärin ohjeen mukaan.

Muita, ei keskushermostoon vaikuttavia, perussairauksiin määrättyjä lääkkeitä saa ja tulee käyttää lääkärin ohjeen mukaisesti hoidon aikana ja jatkossakin. Jos olet epävarma lääkityksen sopivuudesta, keskustele asiasta päihdeterapeutin kanssa.