Alkoholismista voi toipua

Menetelmämme perustana on Minnesota-filosofia, jota on kehitetty edelleen tuoreen tutkimustiedon avulla. 

Menetelmän tehokkuus perustuu sairauden ja toipumisen tuntevaan kokemusasiantuntijuuteen, todellisuusterapiaan, vertaistukeen ja tutkimukseen. Minnesota-mallia voisi kuvata eräänlaiseksi ihmisen voimavaroihin perustuvaksi tehokkaaksi koulutusohjelmaksi (Heikki Oinas-Kukkonen).

Hoito sopii kaikille, joille on kertynyt negatiivisia seurauksia päihteiden käytöstä. Suostumus hoitoon tuloon riittää, sillä oma motivaatio herätellään hoidossa ensimmäisinä päivinä.

Fenix-klinikoilla hoidetaan päihderiippuvuutta eli alkoholismia koko lähiyhteisö huomioiden. Läheiset saavat sairaudesta saman tiedon ja pääsevät kiinni omaan toipumiseensa.

Hoidon läpi käynyt päihderiippuvainen on kuin uudelleen syntynyt. Hänestä tulee jälleen oma itsensä, jonkalainen hän oli ennen kuin menetti päihteiden käytön kontrollin. 

Hoitoon osallistunut läheinen toipuu omaa tietään. Läheisen ei tarvitse tukea alkoholistia tämän toipumisessa, sillä hoidossa jokainen saa työkalut oman itsensä hoitamiseen. Tärkeää onkin, että jokainen keskittyy oman itsensä hoitamiseen, ei muiden.

Fenix-klinikoilla tunnetaan sairaus ja siitä toipuminen omakohtaisesti sen kehittymisestä täydelliseen toipumiseen. Jokainen toipuja kohdataan inhimillisesti ja yksilöllisesti koulutetun Minnesota-mallin terapeutin johdolla. Tiedämme, mistä puhumme.

Lue lisää: 

Heikki Oinas Kukkonen: Alkoholistin ja hänen läheisensä samanaikainen toipuminen vapauttavana oppimisprosessina Minnesota-hoidossa. Väitöskirja, Oulun yliopisto 2013. http://urn.fi/urn:isbn:9789526202969. ISBN 978-952-62-0296-9.