ALKOHOLISMIN HOITO

Minnesota-mallin hoidon tarkoituksena on saada alkoholisti syvällisesti ymmärtämään oman sairautensa luonne ja sen kielteiset seuraukset. Tämän myötä syntyy aito halu noudattaa päihteetöntä elämäntapaa ja pakonomainen tarve päihteidenkäyttöön poistuu. Läheiset tulevat mukaan hoitoprosessiin hoidon kolmannella viikolla, jonka jälkeen alkaa alkoholistin ja läheisen yhtäaikainen toipumismatka Minnesota-mallisessa hoidossa.

Minnesota-hoitomenetelmä on yksi tunnetuimmista ja vaikuttavimmista alkoholismin hoitomuodoista maailmassa. Sovellamme perinteistä hoitomenetelmää innovatiivisella tavalla ja raikkaalla otteella.

Hoitokokonaisuus koostuu seuraavista osioista:

  • Intensiivihoitojakso 28 vrk
  • Läheishoitojakso 3 vrk
  • Jatkohoito 11 kk
  • Intervallihoitojaksot hoitolaitoksella

Fenix-klinikoilla Minnesota-mallin hoito on ihmisarvoa ja yksityisyyttä kunnioittavaa. Hoidon päämäärä on raitistumisen myötä palata normaaliin, hyvään elämään omana itsenään vapaana riippuvuudesta ja sen mukanaan tuomista negatiivisista asioista.

 

Intensiivihoitojakso (28 vrk)

Hoito alkaa vähintään 28 vuorokauden mittaisella intensiivihoidolla. Potilaan hoitotarpeen mukaan intensiivijakso voi olla pidempikin. Intensiivijakson aikana majoitutaan Fenixin hoitolaitoksessa, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla järven rannalla, noin 4 km Ähtärin keskustasta keskellä Suomea.

Fenix-ideologian mukaisesti hoidon voi aloittaa milloin tahansa. Kokemus on osoittanut, että hoitojonot eivät sovellu alkoholismin hoitoon. Hoitopaikan on oltava valmiina välittömästi, kun avun tarve on olemassa. Ei seuraavana päivänä eikä ensi viikolla, vaan heti.

Hoidon alussa on lääkärintarkastus. Lääkärin tehtävänä on varmistaa potilaan soveltuvuus hoitoon sekä antaa potilaalle ohjeistus mahdollisten päihdyttävien pkv-lääkkeiden alasajoon.

Arkipäivisin päivä aloitetaan aamumietiskelyllä klo 8-9. Terapiaa on klo 9-17 välisenä aikana ja päivä päättyy klo 19-20 iltamietiskelyyn. Viikonloppujen ohjelma nivoutuu pitkälti läheishoitojaksojen ympärille.

Hoito tapahtuu ryhmäterapiassa, jota ohjaavat koulutetut Minnesota-päihdeterapeutit. Kaiken keskiössä on rehellisen ja avoimen elämäntavan oppiminen. Intensiivihoidossa käsitellään ja kohdataan syvällisesti oman päihteidenkäytön seuraukset, joista tärkeimmät ovat juomisen vaikutukset omaan tunne-elämään sekä perhe- ja muihin ihmissuhteisiin.

Päihderiippuvaisen elämä on salaisuuksien täyteinen. Näiden salaisuuksien avaaminen ja rehellinen tarkastelu ryhmässä ovat avain toipumiseen ja raittiiseen elämään. Häpeä ja kynnys puhua poistuvat, kun ryhmän jäsenet - päihdeterapeutit mukaan lukien - ovat kaikki kokeneet saman.

Minnesota-päihdeterapeuttimme tietävät omasta kokemuksesta, millaista alkoholistin juominen todellisuudessa on ja minkälaista hoitoa toipuminen vaatii. Tätä tietämystä ei voi kokonaan opiskella, se on koettava itse. Oma kokemus päihderiippuvuudesta yhdistettynä koulutuksen kautta hankittuun ammattitaitoon onkin Fenix-klinikoiden vahvuus. Päihdeterapeuteiltamme edellytetään omakohtaisen toipumiskokemuksen lisäksi aina terveydenhoitoalan koulutus, vähintään lähihoitajan tutkinto erikoistumisalueena päihde- ja mielenterveystyö.

Läheishoitojakso (3 vrk)

Intensiivijakson kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna potilaan läheiset kutsutaan läheishoitojaksolle. Läheisjaksolle kutsutaan perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä, jotka ovat kärsineet potilaan juomisesta.

Läheishoitojaksoon osallistuvat saavat syvällisen ymmärryksen päihderiippuvuudesta koko perheen sairautena.

Päihderiippuvainen kieltää tyypillisesti päihteidenkäytön vaikutuksen läheisiinsä. Tässä hoidon osassa päihderiippuvainen saa kuitenkin kuulla vastaanottavaisesti ja avoimesti sen, miten läheinen on aidosti kokenut potilaan päihteidenkäytön.

Läheishoitojaksolla läheiset käsittelevät omaan toipumiseensa liittyviä asioita läheisterapeutin kanssa. Läheisille annetaan työkalut tunnistaa oma oireilunsa. Fenix-hoidossa tarjotaan tehokas päihderiippuvuuden hoitomalli koko perheen toipumisen edistämiseksi ja perheen koossa pitämiseksi. Läheishoitojaksolle osallistuneilla on aina itsenäinen oikeus osallistua 11 kuukauden jatkohoitoon, joka sisältyy hoidon hintaan.

Läheishoitojakso on äärimmäisen vapauttava kokemus sekä läheiselle että päihderiippuvaiselle. Päihderiippuvaisen osalta kyse on ainutkertaisesta mahdollisuudesta aloittaa läheistensä kanssa kaiken alusta ja ns. puhtaalta pöydältä. Läheiset kertovat useimmiten läheishoitojakson olleen yksi elämänsä vapauttavimmista kokemuksista, kun vuosien painolasti putoaa harteilta. Tämän kokemuksen jälkeen läheisen aito ja kokonaisvaltainen toipuminen on valmis alkamaan!

 

Jatkohoito (11 kk)

Jatkohoito alkaa intensiivijakson jälkeen. Jatkohoidossa kokoonnutaan viikoittain säännöllisesti (yhteensä 48 kertaa) paikallisissa jatkohoitoryhmissä.

Laadukkaan hoidollisen jatkumon takaamiseksi viikoittaisten jatkohoitoryhmien lisäksi on kerran kuukaudessa (11 kertaa) kaikkien potilaiden yhteinen jatkohoitokokoontuminen Fenix-klinikoiden tiloissa.

Potilaiden lisäksi läheisviikonloppuun osallistuneilla läheisillä on aina itsenäinen oikeus osallistua kaikkiin jatkohoitotapahtumiin.

Jatkohoito on äärimmäisen tärkeä osa hoitokokonaisuutta. Jatkohoidon aikana opitaan raittiuden itsenäinen hoitaminen ja syvennetään kokonaisvaltaista eheytymistä kohti pysyvää ja laadukasta raitista elämäntapaa.

Fenix-hoidossa kannustetaan lisäksi potilaita (jo jatkohoidon aikana) hakeutumaan paikallisiin AA/NA –ryhmiin sekä läheisiä Al-Anon –ryhmiin, loppuelämän hoitoprosessia silmällä pitäen.

 

Intervallihoitojaksot hoitolaitoksella

Fenix- hoidon ehdoton vahvuus on kaikkien jatkuvasti raittiiseen elämäntapaan sitoutuneiden oikeus tulla milloin vain eripituisille intervallijaksoille Fenix-klinikoille ilman lisäveloitusta. 

Intervallioikeus on ainutlaatuinen mahdollisuus tulla aina halutessaan hoitamaan itseään Fenix-klinikoille. Kaikkia potilaita kannustetaan käyttämään aktiivisesti tätä mahdollisuuttaan.

Intervallioikeuden johdosta Fenix-hoito ei ole pelkkä vuoden hoitokokonaisuus, vaan haluttaessa koko elämän kestävä raittiuden kivijalka Fenix -perheenjäsenyyden muodossa!

Alkoholismi on sairaus

Alkoholismi on sairaus

Lue lisää
Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutuminen

Lue lisää
Tietoa hoitometodista

Tietoa hoitometodista

Lue lisää
Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää
Usein esitetyt väärät väittämät

Usein esitetyt väärät väittämät

Lue lisää
Tilat

Tilat

Lue lisää

Tutkimustietoa

Artikkelit

Aamusydämellä - alkoholistin lapsena Yle TV1 17.3.2016 Lue lisää
Alkoholistin ja hänen läheisensä samanaikainen toipuminen 10.6.2015 Lue lisää